Lượt xem: 161

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Nhằm bồi dưỡng và cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác Hội, các kỹ năng hoạt động Chữ thập đỏ cho cán bộ chủ chốt chuyên trách Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội trong tình hình mới.


Bà Nguyễn Thị Nghiệp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Chỉ thị 18 của Chính phủ và Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh Trà Vinh

    Ngày 19 - 20/9/2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội; triển khai Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND tỉnh và Kế hoạch 43/KH-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh cho cán bộ chủ chốt các huyện, thị, thành Hội.

    Đến dự có Bà Nguyễn Thị Nghiệp - UVBCH TƯ Hội - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh, các trưởng, phó phòng - ban tỉnh Hội cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch các huyện, thị, thành Hội .

    Trong 2 ngày các học viên được tập huấn các nội dung như:

    - Quán triệt Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới

    - Quán triệt nội dung cơ bản: Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm.

    - Chính sách tổ chức bộ máy của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đề án đổi mới cơ cấu: đề án xác định vị trí việc làm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

    - Chuyên đề tài chính và đầu tư phát triển nguồn lực.

    - Một số vấn đề cấp thiết trong việc phối hợp hoạt động, vận động hiến máu tình nguyện.

    - Lập Kế hoạch, dự toán ngân sách và báo cáo công tác vận động hiến máu tình nguyện.

    - Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên Hội chữ thập đỏ- Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sửa đổi); những điểm mới của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X.

    - Triển khai Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND, ngày 11/7/218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh.

    Qua đợt tập huấn giúp cán bộ chủ chốt nắm vững các chủ trương, đường lối, của Đảng; chính sách, pháp luật nhà nước và Điều lệ Hội (sửa đổi bổ sung), nhất là các cán bộ Hội mới nhận nhiệm vụ sau Đại hội cập nhật kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ góp phần xây dựng Hội vững mạnh và phát triển.

BN.
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 616
  • Tất cả: 175,019